Posts

Boekrecensie over: “Het stelsel van crisisbeheersing. De besluitvormingsstructuur ontleed”.

In mijn vorige (ambtelijke) bestaan heb ik me een groot aantal jaren mogen bezighouden met het vak ‘crisisbeheersing’ in het publieke domein. Als bestuurskundige heb ik hierin nog steeds een grote interesse; het is feitelijk ‘bestuurskunde onder crisisomstandigheden’.

De Veiligheidscultuurladder; drijfzand inmiddels of nog steeds goede basis voor gesprek?

De veiligheidscultuurladder beschrijft 5 oplopende tredes (Pathologisch, Reactief, Calculatief, Proactief en Generatief) met een toenemend veiligheidsbewustzijn en lerend vermogen in organisaties. Het model wil organisaties behulpzaam zijn in het krijgen van beter zicht in waar zij zelf staan met hun eigen veiligheidscultuur.

Veiligheid, verandering

Veiligheid is pas een probleem als het er niet is

Soms krijg ik in organisaties een naamplaatje ‘bezoeker’ opgespeld; soms staat er ‘gast’ op. Zo’n klein verschil voelt voor mij echt anders; ik vind dat een veelzeggend onderdeel van de bedrijfscultuur. En cultuur hangt in organisaties niet ergens in de lucht…