Een treffend voorbeeld van de kompaspunten in de veiligheidspraktijk