Posts

Boek review: Corona onthult systeemcrisis

Terwijl de Corona-crisis nog voortwoekert, presenteert Gert-Jan Ludden vanuit crisisbeheersing zijn eerste (tussentijdse) evaluatieve bevindingen over de aanpak in een lezenswaardig boekwerk.

teamtalk-madern-martin-public-business-teamcoaching-coach-training

Een treffend voorbeeld van de kompaspunten in de veiligheidspraktijk

TeamKompas, de unieke Teamtalk aanpak, kenmerkt zich door vier “Kompaspunten”, aan de hand waarvan je goed kunt bepalen hoe jouw team ervoor staat en welke ontwikkeling nog nodig is.

teamtalk-teams-functioneren

Aan de slag met Teamtalk!

Als geregelde trainer en coach van teams vind ik dat ik het aan mijn cliënten verplicht ben me te blijven verdiepen en verbreden in het kennisgebied van teamfunctioneren. Geregeld ben ik daarbij op zoek naar goede en bruikbare modellen en metaforen, die teams helpen grip te krijgen op hun eigen ontwikkelvraagstuk.

CRM, TRM

Crew Resource Management of Team Resource Management?

Team Resource Management (TRM) wordt in de praktijk ook vaak Crew Resource Management (CRM) genoemd. Sterker, de term CRM bestond al eerder, hetgeen ook logisch is gezien het feit dat CRM zich van origine heeft ontwikkeld in de luchtvaart.

contract-contracteren-functioneren-madern-Public-Business-martin-madern

Goed contact & goed contract in de (werk)relatie?

In mijn werk als zelfstandig trainer en coach heb ik veel te maken met de thema’s “contact” en “contract”. Je komt met veel verschillende mensen in contact, en je maakt ook met veel verschillende mensen een contract.

Stress in het team!

Stress hoort bij het leven en is zeker niet altijd verkeerd. Soms zoeken we stress actief op, bijvoorbeeld wanneer we bepaalde sporten beoefenen, of wanneer we spannende attracties op de kermis bezoeken.

Groepsdynamica, wat is dat eigenlijk?

Wanneer je werkt in of met teams, heb je regelmatig te maken met groepsgedrag. En dat is eigenlijk een fascinerend fenomeen. De groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen.

De Veiligheidscultuurladder; drijfzand inmiddels of nog steeds goede basis voor gesprek?

De veiligheidscultuurladder beschrijft 5 oplopende tredes (Pathologisch, Reactief, Calculatief, Proactief en Generatief) met een toenemend veiligheidsbewustzijn en lerend vermogen in organisaties. Het model wil organisaties behulpzaam zijn in het krijgen van beter zicht in waar zij zelf staan met hun eigen veiligheidscultuur.

Een prachtige trainingsdag met Team Resource Management!

Onlangs had ik een nieuwe trainings-/oefendag met leden van een Regionaal Operationeel Team (ROT) van een veiligheidsregio. Het was een trainingsdag in een serie van tien dagen werken met crisisteams. De teamdag stond, net als de andere dagen, in het teken van Team Resource Management (TRM).

Martin_madern_spreker_coach_trainer

Energie!

In mijn werk als trainer en coach kom ik regelmatig mensen tegen die worstelen met hun energie. Nu vind ik ‘energie’ een fascinerend onderwerp. Want de aanwezigheid of de afwezigheid ervan is duidelijk voelbaar!