Boek review: Corona onthult systeemcrisis

Terwijl de Corona-crisis nog voortwoekert, presenteert Gert-Jan Ludden vanuit crisisbeheersing zijn eerste (tussentijdse) evaluatieve bevindingen over de aanpak in een lezenswaardig boekwerk.

teamtalk-madern-martin-public-business-teamcoaching-coach-training

Een treffend voorbeeld van de kompaspunten in de veiligheidspraktijk

TeamKompas, de unieke Teamtalk aanpak, kenmerkt zich door vier “Kompaspunten”, aan de hand waarvan je goed kunt bepalen hoe jouw team ervoor staat en welke ontwikkeling nog nodig is.

teamtalk-teams-functioneren

Aan de slag met Teamtalk!

Als geregelde trainer en coach van teams vind ik dat ik het aan mijn cliënten verplicht ben me te blijven verdiepen en verbreden in het kennisgebied van teamfunctioneren. Geregeld ben ik daarbij op zoek naar goede en bruikbare modellen en metaforen, die teams helpen grip te krijgen op hun eigen ontwikkelvraagstuk.

CRM, TRM

Crew Resource Management of Team Resource Management?

Team Resource Management (TRM) wordt in de praktijk ook vaak Crew Resource Management (CRM) genoemd. Sterker, de term CRM bestond al eerder, hetgeen ook logisch is gezien het feit dat CRM zich van origine heeft ontwikkeld in de luchtvaart.

contract-contracteren-functioneren-madern-Public-Business-martin-madern

Goed contact & goed contract in de (werk)relatie?

In mijn werk als zelfstandig trainer en coach heb ik veel te maken met de thema’s “contact” en “contract”. Je komt met veel verschillende mensen in contact, en je maakt ook met veel verschillende mensen een contract.

Groepsdynamica, wat is dat eigenlijk?

Wanneer je werkt in of met teams, heb je regelmatig te maken met groepsgedrag. En dat is eigenlijk een fascinerend fenomeen. De groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen.

Hoe staat het met de veiligheidscultuur van Defensie?

Natuurlijk is het goed en noodzakelijk dat de Minister van Defensie dinsdag 3 oktober 2017 in de Tweede Kamer politiek verantwoording aflegt over een ernstig en fataal militair bedrijfsongeval in Mali. Zo werkt dat nou eenmaal in een democratie.

Boekrecensie over: “Het stelsel van crisisbeheersing. De besluitvormingsstructuur ontleed”.

In mijn vorige (ambtelijke) bestaan heb ik me een groot aantal jaren mogen bezighouden met het vak ‘crisisbeheersing’ in het publieke domein. Als bestuurskundige heb ik hierin nog steeds een grote interesse; het is feitelijk ‘bestuurskunde onder crisisomstandigheden’.

De Veiligheidscultuurladder; drijfzand inmiddels of nog steeds goede basis voor gesprek?

De veiligheidscultuurladder beschrijft 5 oplopende tredes (Pathologisch, Reactief, Calculatief, Proactief en Generatief) met een toenemend veiligheidsbewustzijn en lerend vermogen in organisaties. Het model wil organisaties behulpzaam zijn in het krijgen van beter zicht in waar zij zelf staan met hun eigen veiligheidscultuur.

Een prachtige trainingsdag met Team Resource Management!

Onlangs had ik een nieuwe trainings-/oefendag met leden van een Regionaal Operationeel Team (ROT) van een veiligheidsregio. Het was een trainingsdag in een serie van tien dagen werken met crisisteams. De teamdag stond, net als de andere dagen, in het teken van Team Resource Management (TRM).